انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

میزان تابش خورشید در ایران

ایران که دارای میزان تابش بالاتر از میزان متوسط جهانی است، به بهشت انرژی خورشیدی در دنیا معروف شده. ایران 300 روز آفتابی با متوسط تابش 4.5 تا 5.5 کیلووات ساعت بر متر مربع را در بیش از دو سوم مساحت خود دارد که این موضوع خود به تنهایی دلیلی منطقی برای نیروگاه خورشیدی می باشد.

میزان-تابش-متوسط-خورشید-ایران

با توجه به عکس بالا می توان به این نتیجه رسید که تمام نقاط ایران برای انرژی خورشیدی مناسب بوده و دارای تابش بسیار مناسبی است و نواحی جنوبی از لحاظ تابش بهتر از دیگر مناطق ایران می باشد. اما موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که برای بهترین بودن راندمان نیروگاه خورشیدی، فقط تابش مناسب کافی نیست، بلکه دما، رطوبت و باد هم تاثیر زیادی در این زمینه دارند. پس می توان به این موضوع پی برد که نواحی شمالی و مرکزی ایران هم یک سری مزیت ها دارند که نواحی جنوبی ایران ندارد و برعکس (برای کسب اطلاعات کامل در این زمینه به صفحه عوامل تاثیرگذار بر بارده پنل خورشیدی مراجعه کنید). در نواحی جنوبی ایران میزان تابش متوسط خورشید بالاتر از نواحی دیگر ایران است اما همانگونه که تابش بالایی دارد، دمای بالایی هم دارد و در بیشتر مناطق جنوبی ایران رطوبت هم به مقدار قابل توجهی وجود دارد. این موضوع در زمینه مناطق شمالی و مرکزی ایران هم به همین شکل است؛ یعنی یک سری مزیت ها وجود دارد و در عوض یک سری نکات منفی هم دارند.

تاثیر گرما به این صورت است که هرچه بیشتر باشد باعث کاهش راندمان می شود  و تاثیر منفی می گذارد. در مناطقی که باد به مقدار قابل توجهی می آید، گرما و دما تاثیر زیادی ندارد و باد باعث خنک شدن پنل های خورشیدی می شود. رطوبت هم تاثیر منفی چه در رادمان کاری سیستم و چه در عمر سیستم می گذارد. تعداد روز های آفتابی منطقه مورد نظر هم در میزان تولید برق سالانه بسیار تاثیر گذار است که هرچه کمتر باشد تاثیر منفی در میزان تولید برق و درآمد شما می گذرد.

به طور کلی تمام نقاط ایران، چه شمال، چه جنوب و چه مرکز کشور کاملا مناسب برای نیروگاه خورشیدی می باشد.